Apache VirtualHost kullanmak

Sevgili Ubuntu’mu 20.04 sürümüne güncelledikten sonra fark ettim ki, PHP ile proje geliştirirken Apache VirtualHost seçeneği yerine sürekli Localhost yolu ile yaptığım projelere erişmekteyim.

Lokalimdeki/Yerelimdeki projeye http://localhost/Laravel/BenimYeniProjem şeklinde erişmek yerine http://benimyeniprojem.xyz şeklinde erişmeye ihtiyaç duyunca ne kadar basit olduğunu fark ettim.

Ubuntu 20.04 altında şöyle yapıyormuşuz. Hemen bir terminal açıyoruz

sudo gedit /etc/hosts

Açılan dosyadan

127.0.0.1 localhost

altına ekliyoruz

127.0.1.1 benimyeniprojem.xyz

Dosyayı kayıt ediyoruz

sudo gedit /etc/apache2/sites-available/000-default.conf

Açılan dosyadan şu tanımlamayı bulup


< virtualhost *:80>
ServerName localhost
****
< / virtualhost>

Altına ekliyoruz


< virtualhost *:80>
ServerName benimyeniprojem.xyz
DocumentRoot /benim/yeni/projemin/yolu/
CustomLog /benim/yeni/projemin/yolu/log/access.log common
ErrorLog /benim/yeni/projemin/yolu/log/error.log
< / virtualhost>

Farkındaysanız, virtualhost etiketini ekrana hatalı bastırdım, siz eklerken düzgün olarak eklersiniz.

Ben projelerimin Log dosyalarını ayrı tutuyorum, kolaylık oluyor. Dilerseniz siz CustomLog ve ErrorLog tanımlamalarını kullanmayabilirsiniz.

Dosyayı kayıt ediyoruz

Yerel Apache sunucuyu yeniden başlatıyoruz


sudo service apache2 restart

Log dosyaları için tanımladığınız klasör yerindeyse ve projeler için tanımladığınız klasör yolu doğruysa hatasız yeniden başlayacaktır.

Artık tarayıcınızın adres satırına http://benimyeniprojem.xyz yazarak PHP projenize erişebilirsiniz.

Leave a Reply

Your email address will not be published.