Ubuntu Altına Mikrofon İçin Noise Cancellation Etkinleştirme

Şu videoda anlatılanları yaptım.

Özetle, PulseAudio ayar dosyasını açtık.

sudo nano /etc/pulse/default.pa

Aşağıdaki satırları yoksa ekledik

load-module module-filter-heuristics
load-module module-filter-apply

Altına da şunu ekledik

load-module module-echo-cancel aec_args="analog_gain_control=0 digital_gain_control=0"

Sonrasında Pulseaudio uygulamasını yeniden başlattık.

pulseaudio -k

Başlangıç uygulamaları arasına da başlangıçta çalıştırılacak şekilde bu komutu ekledik.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *