Klasördeki .po uzantılı dosyalardan, çeviri arşivleri olan ve #~ değeriyle başlayan satırları silmek için ChatGPT ile hazırlanmış bir betik.

#!/bin/bash
# Bu betik belirtilen klasördeki tüm .po dosyalarını bulur ve içindeki #~ ile başlayan satırları siler.
# Kullanım: ./temizle.sh /klasör/yolu/
# ChatGPT ile hazırlanmıştır

# Belirtilen klasördeki tüm .po dosyalarını bul
dosyalar=$(find "$1" -type f -name "*.po")

# Her dosya için işlemleri yapın
for dosya in $dosyalar; do
  echo "Dosya: $dosya"
  
  # #~ ile başlayan satırları sil ve değişiklikleri kaydet
  sed -i '/^#~.*/d' "$dosya"
done

echo "İşlem tamamlandı."

Aynı betiğin Bard yapay zeka ile hazırlanmış versiyonu

#!/bin/bash

# Get the current directory
current_directory=$(pwd)

# Get the list of .po files in the current directory
po_files=$(find . -name "*.po")

# For each .po file in the current directory
for po_file in $po_files; do

  # Open the .po file in read-write mode
  sed -i '' '/^\~#/d' $po_file

done

# Print a message to the user
echo "The lines starting with #~ have been deleted from all .po files in the current directory."

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir