bash

Klasördeki Po Dosyalarından Arşiv Çevirileri Ayıkla

Klasördeki .po uzantılı dosyalardan, çeviri arşivleri olan ve #~ değeriyle başlayan satırları silmek için ChatGPT ile hazırlanmış bir betik.

#!/bin/bash
# Bu betik belirtilen klasördeki tüm .po dosyalarını bulur ve içindeki #~ ile başlayan satırları siler.
# Kullanım: ./temizle.sh /klasör/yolu/
# ChatGPT ile hazırlanmıştır

# Belirtilen klasördeki tüm .po dosyalarını bul
dosyalar=$(find "$1" -type f -name "*.po")

# Her dosya için işlemleri yapın
for dosya in $dosyalar; do
  echo "Dosya: $dosya"
  
  # #~ ile başlayan satırları sil ve değişiklikleri kaydet
  sed -i '/^#~.*/d' "$dosya"
done

echo "İşlem tamamlandı."

Read More

Grep ile Klasör içinde Çifte Arama Yapmak

Klasörün içinde, Rotate kelimesini içeren dosyaları, ve bu dosyalar içinde “çevir” kelimesini içerenleri grep ile aramak.

grep -lir "Rotate" /klasör/yolu/ | xargs grep -li "çevir"

Klasörün içinde, Rotate kelimesini içeren dosyaları, ve bu dosyalar içinde “döndür” kelimesini içerMeyenleri grep ile aramak.

grep -lir "Rotate" /klasör/yolu/ | xargs grep -L "döndür"

ChatGPT sağolsun.

grep -Ri “Rotate” . | grep -Ri “çevir”

Yasin Yıldırım Hoca sağolsun.