Ubuntu 20.04 için MariaDB Nasıl Kurulur

sudo apt-get install mariadb-server 

dediğim andan itibaren başıma gelenler.

a) Parola tanımlı değil ve tanımlanması gerekiyor…

sudo pkill -9 mysqld
sudo service mysql stop
sudo mysqld_safe --skip-grant-tables --skip-networking & 
mysql -u root
use mysql;
update user set password=PASSWORD("123") where User='root';
update user set plugin='' where User='root';
flush privileges;
\q

Sonra asıl çile başlıyor; data yolunu değiştirmek. Veritabanlarını ayrı bir bölüm olarak bağladığım /c/www-db altında tutmayı tercih ettiğim için, benim için zorunluluk oluyor.

Dönersek, data yolunu nasıl değiştireceğiz!

Önce mysql servisini durduruyoruz.

sudo service mysql stop

Sonra datalarımızı taşıyacağımız hedef klasörü oluşturuyoruz. (Hedef klasör zaten varsa es geçebilirsiniz.) ve veritabanı dosyalarımızı hedef dizine taşıyoruz ve en son hedef dizindeki dosyaları listeliyoruz.

mkdir -p /c/www-db
sudo cp -R /var/lib/mysql/* /c/www-db/
sudo chown -R mysql:mysql /c/www-db
ls -lZ /c/www-db

Şimdi datayolumuzu değiştirmek için conf dosyamızı açabiliriz.

sudo gedit /etc/mysql/mariadb.conf.d/50-server.cnf

datadir değerini /c/www-db olarak değiştiriyoruz. bind-address = 127.0.0.1 önüne # işareti koyup yorum haline getiriyoruz.

Sonra servisi tekrar başlatıyoruz.

sudo pkill -9 mysqld
sudo pkill -9 mysql
sudo service mysql restart

gnome-system-monitor ile açıp mysql’in yeni verdiğimiz data yolunu okuyup okumadığını kontrol etmekte fayda var.

Kaynaklar:
* http://www.liberiangeek.net/2014/10/reset-root-password-mariadb-centos-7/
* http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=2275033
* http://stackoverflow.com/questions/26474222/mariadb-10-centos-7-moving-datadir-woes

Leave a Reply

Your email address will not be published.