grep

Grep ile Klasör içinde Çifte Arama Yapmak

Klasörün içinde, Rotate kelimesini içeren dosyaları, ve bu dosyalar içinde “çevir” kelimesini içerenleri grep ile aramak.

grep -lir "Rotate" /klasör/yolu/ | xargs grep -li "çevir"

Klasörün içinde, Rotate kelimesini içeren dosyaları, ve bu dosyalar içinde “döndür” kelimesini içerMeyenleri grep ile aramak.

grep -lir "Rotate" /klasör/yolu/ | xargs grep -L "döndür"

ChatGPT sağolsun.

grep -Ri “Rotate” . | grep -Ri “çevir”

Yasin Yıldırım Hoca sağolsun.