Klasördeki Po Dosyalarından Arşiv Çevirileri Ayıkla

Klasördeki .po uzantılı dosyalardan, çeviri arşivleri olan ve #~ değeriyle başlayan satırları silmek için ChatGPT ile hazırlanmış bir betik.

#!/bin/bash
# Bu betik belirtilen klasördeki tüm .po dosyalarını bulur ve içindeki #~ ile başlayan satırları siler.
# Kullanım: ./temizle.sh /klasör/yolu/
# ChatGPT ile hazırlanmıştır

# Belirtilen klasördeki tüm .po dosyalarını bul
dosyalar=$(find "$1" -type f -name "*.po")

# Her dosya için işlemleri yapın
for dosya in $dosyalar; do
  echo "Dosya: $dosya"
  
  # #~ ile başlayan satırları sil ve değişiklikleri kaydet
  sed -i '/^#~.*/d' "$dosya"
done

echo "İşlem tamamlandı."

Read More